top of page

ELEVHÄLSOTEAMET

Karin grå.jpg
Karin Lindgren

Kurator

karin.lindgren@kgy.se 

073-421 94 87    

Heidigrey.jpg
Heidi Slagstedt

Skolsköterska

heidi.slagstedt@kgy.se  

carina_1.JPG
Carina Dalén

Specialpedagog

carina.dalen@kgy.se

log 4.PNG
Lilly Mesganaw

SYV

lilly.mesganaw@kgy.se

076-139 46 26

ELEVHÄLSA

 • Individuell studieplanering 

 • Program i egen datorn som hjälper dig att lyssna på en text - Talsyntes, och hjälp med stavning på både svenska och engelska - Stava Rex och SpellRight mm 

 • Lektioner och genomgångar i digital form 

 • Digitala läromedel via Inläsningstjänst (personligt inlogg)

 • Varierat arbetssätt som stöder olika inlärningsstilar 

 • Socialt arbetssätt där eleven får stöd av sina kamrater 

 • Olika kunskaper och kompetens hos personalen 

 • Specialpedagogiskt stöd 

 • Arbetspass under mentorstid som insats för ökad måluppfyllelse

 • Hälsosamtal hos skolsköterska 

 • Rådgivning runt sömnproblem

 • Enskilda samtal

 • Existentiella samtal

 • Gruppsamtal 

 • Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsmetod som bidrar till att vi kan kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov 

 • Tillgång till mindfulnessträning som kan ge verktyg att minska stress och öka välbefinnande 

 • Olika typer av utredningar 

 • Olika former av examination, tex muntliga prov, skriftliga prov, seminarieform, hemtenta 

 • Träning och fysisk aktivitet

 • Stöd i kontakt med myndigheter

© 2020 by Kopparlundsgymnasiet. Proudly created by Didgic Design

Tel: 073-2422625 (Mån-Fre 8-11,12-15) 

bottom of page